Latest News

Client update 4.0.26

Thursday, 08 February 2018 23:24 Written by
https://www.wurmonline.com/2018/02/08/client-update-4-0-26/

Patch Notes 07/FEB/18

Wednesday, 07 February 2018 17:17 Written by
https://www.wurmonline.com/2018/02/07/patch-notes-07-feb-18/

Valrei International. Breaking news!

Thursday, 01 February 2018 15:10 Written by
https://www.wurmonline.com/2018/02/01/valrei-international-breaking-news/

Hotfix 2018-01-28: Fix for a crash bug

Sunday, 28 January 2018 17:47 Written by
https://www.wurmonline.com/2018/01/28/hotfix-2018-01-28-fix-crash-bug/

Valrei International. 051

Thursday, 25 January 2018 16:25 Written by
https://www.wurmonline.com/2018/01/25/valrei-international-050-2/

Hotfix 19/01/18

Friday, 19 January 2018 12:22 Written by
https://www.wurmonline.com/2018/01/19/hotfix-19-01-18/

Patch Notes 18/JAN/18

Thursday, 18 January 2018 12:53 Written by
https://www.wurmonline.com/2018/01/18/patch-notes-18-jan-18/

Cron Job Starts